УДК 0
Дяків Володимир Михайлович,,,,,,
АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАРОДНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ В ПІДРАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 1920-1930 х рр.
Dyakiv Volodymyr Mykhaylovych
NATIONAL RELIGIOUSNESS OF THE UKRAINIANS IN 1920 1930S.
 
УДК 39:002
Виноградская Галина Михайловна,,,,,,
Етнографічна спадщина А.Кримського: публікація про жнива на звенигородщині
Vynohradska Halyna Mychajlivna
Ethnographic HERITAGE of A.KRYMSKy: PUBLICATION OF harvest on the ZVENYHORODSCHYNa
 
УДК 0
Овчаренко Людмила Николаевна,,,,,,
УТВЕРДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО ГОНЧАРСТВА В ГОНЧАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МИРГОРОДА ВПРОДОВЖ КІНЦЯ ХІХ - ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ: УРОКИ Й ПРОБЛЕМИ
Ovcharenko L.M.
ESTABLISHMENT OF TRADITIONAL POTTERY IN THE MYRGOROD POTTERY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS AT THE END OF 19 – THE FIRST QUARTER OF 20 CENTURIES: LESSONS AND PROBLEMS