Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 553.981/982
Федоришин Дмитро Дмитрович,Трубенко Олександр Миколайович,Федоришин Сергій Дмитрович,Гутник Ірина Володимирівна,,,
ГЕОЛОГО-ПЕТРОФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЛІГОЦЕНОВО-НИЖНЬОМІОЦЕНОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗА ГЕОФІЗИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
Fedoryshyn D.D., Trubenko A.N., Fedoryshyn S.D., Gutmik I.V.
GEOLOGICAL AND PETROPHYSICAL CHARACTERISTIC OF OLIGOCENE-LOWER MIOCENE COMPLEX BY GEOPHYSICAL INFORMATION

Аннотация. Розглядаються результати вивчення колекторських властивостей порід-колекторів геологічного розрізу олігоценово-нижньоміоценового комплексу, південного нафтогазопромислового району. Наведено дані про колекторські властивості продуктивних порід, що отримані

Ключевые слова: колектор, коефіцієнт пористості, проникність порід-колекторів, структура порового простору.

Abstract. It’s considered the results of the study reservoir properties of reservoir rocks for geological section Oligocene-Lower Miocene complex, the southern area of oil gas production. It’s shown the data about reservoir properties of productive rocks obtained b

Keywords: collector, coefficient of porosity, reservoir rocks permeability, the structure of the pore space.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>