UDC 528.854.2

Trinh Le Hung

MONITORING IRON OXIDE, CLAY MINERAL AND FERROUS MINERAL USING LANDSAT MULTISPECTRAL IMAGE

Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam

 

УДК 553.98

Макаров В.П.

НЕФТЬ. НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ЕЁ СОСТАВЕ.

Российский государственный геологоразведочный университет, Москва.

117873, Москва, ул. Миклухо-Маклая,23, ком. 5-03

 

УДК : 622.691.24

Дубей Н.В., Михайлів І.Р., Манюк М.І., Войціцький Р.І.

ОЦІНКА ВПЛИВУ НЕОДНОРІДНОСТІ КОЛЕКТОРІВ НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ УГЕРСЬКОГО ПІДЗЕМНОГО ГАЗОСХОВИЩА

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

УкрНДІгаз, Львів