Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Тихоненко Юлия Владимировна,,,,,,
ОГЛЯД МЕТОДИКИ ВИМІРЮВАННЯ І ОСНОВНИХ МЕТРОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТИМУЛЯЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЇ
Tykhonenko Yu.V
REVIEW OF METHODS OF MEASUREMENT AND MAIN METROLOGICAL INDICATORS OF STIMULATION ELECTROMIGRATION

Аннотация. Анотація. У роботі розглядається методика проведення стимуляційної електроміографії (ЕМГ), якісний і кількісний аналіз М-відповіді, швидкості розповсюдження збудження моторними і сенсорними волокнами, основні показники в нормі і їх зміна при патологіях, з

Ключевые слова: Ключові слова. Потенціал дії, ЕМГ, електрод, м’яз, М-відповідь.

Abstract. Abstract. The method of carrying out stimulation electromyography (EMG), qualitative and quantitative analysis of the M-response, the rate of propagation of excitation by motor and sensory fibers, the basic indices in the norm and their change in patholog

Keywords: Keywords. Potential of action, EMG, electrode, muscle, M-response.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>