Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 681.518.3:621.438.081
Толбатов Андрій Володимирович,Смоляров Геннадій Андрійович,Яковлєв Валерій Федорович,Толбатов Володимир Аронович,Толбатова Олена Олександрівна,,
АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЗОТУРБІННОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
Tolbatov A.V., Smolyarov G.A., Yakovlev V.F., Tolbatova O.O., Tolbatov V.A.
ANALYSIS OF THE PROCESSES OF THE GAS TURBINE ELECTRICAL FUNCTIONING

Аннотация. В статті проведено аналіз процесів функціонування нового об’єкта електроенергетики – газотурбінної електоростанції як системи масового обслуговування, описано принципи її роботи та задачі функціонування її основних технічних систем.

Ключевые слова: газотурбінні електростанції, процес функціонування ГТЕ, потужність вироблення електроенергії, інформаційна технологія.

Abstract. The article analyzes the processes of functioning of a new object of electric power industry - gas turbine power station as a system of mass maintenance, describes the principles of its work and the tasks of functioning of its main technical systems.

Keywords: gas turbine power plants, the functioning of the GTP, the power generation capacity, information technology.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>