Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 621.314
Мыхайлив Иван Николаевич,Федорив Михаил Иосифович,Галущак Иван Дмитриевич,Гладь Иван Васильевич,Киянюк Александр Иванович,,
Математична модель функціонування системи електропостачання електробура в середовищі віртуального програмування
Mykhayliv I.M., Fedoriv M.Y., Galushchak I.D., Hlad I.V., Kiyanjuk O.I.
Mathematical model of functioning of the electric power supply system in the virtual programming environment

Аннотация. В роботі побудовано математичну модель функціонування системи електропостачання електробура в якій враховано впливтемператури прпомивної рідини на зміну опрору струмопідводу. Досліджено зміну енергетичних параметрів в залежності від глибини буріння. Встан

Ключевые слова: електробур, система електропостачання, віртуальне програмування.

Abstract. In this work a mathematical model of the functioning of the electric power supply system is constructed, which takes into account the influence of the temperature of the primoeve liquid on the change of current propagation. The change of energy parameters

Keywords: electric drill, power supply system, virtual programming.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>