Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 4,2
Воляк Леся Романівна,Гайдай Діана,Рєпка Євгенія,,,,
ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Voliak L. R., Haidai D. V., Riepka Y.O.
ECOLOGICALLY SAFE PRODUCTION AS A BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Аннотация. Досліджено теоретичні та практичні засади формування та розвитку екологобезпечного сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано шляхи його подальшого розвитку з одночасним відтворенням природно-ресурсного потенціалу.Встановлено, що екологобезпечне сіл

Ключевые слова: екологобезпечне виробництво, сталий розвиток, ефективність, раціональне використання, земельні ресурси.

Abstract. The theoretical and practical principles of formation and development of ecologically safe agricultural production are investigated. The ways of its further development with the simultaneous reproduction of natural resource potential are substantiated.It

Keywords: ecologically safe production, sustainable development, efficiency, rational use, land resources.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>