УДК
Давиденко Оксана Николаевна,Мироник Елена Владимировна,,,,,
CLINICAL THINKING AS A COMPETENCE-ORIENTED PROFESSIONAL SKILL OF A FUTURE DOCTOR
Davydenko O.M., Myronyk O.V.
CLINICAL THINKING A COMPETENCE-ORIENTED PROFESSIONAL SKILL OF A FUTURE DOCTOR
 
УДК
Гафияк Алла Мирославовна,,,,,,
INFLUENCE OF EDUCATION INFORMATIZATION ON THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF IT SPECIALISTS
Hafiiak Alla
INFLUENCE OF EDUCATION INFORMATIZATION ON THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF IT SPECIALISTS
 
УДК
Одинченко Лариса Константиновна,Мигунова Алена Викторовна,,,,,
ІНОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КАРТОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ В УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ
Odynchenko L.,Mihunova O.
INNOVATIVE APPROACHES TO THE FORMATION OF CARTOGRAPHIC KNOWLEDGE IN STUDENTS AT GEOGRAPHY LESSONS IN A SPECIAL SCHOOL
 
УДК
Харковенко Татьяна Петровна,,,,,,
Інтегроване навчання в початковій школі – важлива передумова для формування творчої особистості учня
Kharkovenko Tatʹyana Petrovna
Інтегроване навчання в початковій школі – важлива передумова для формування творчої особистості учня
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Білавич Галина Василівна,Гнатюк Іванна Дмитрівна,Шетеля Мар'яна Василівна,,,,
ВИХОВАННЯ ЧИТАЦЬКОГО ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ТВОРІВ ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА
Bilavych H. V., Hnatyuk I.D., Shetela M.V.
EDUCATION OF THE READING INTEREST OF THE YOUNGER PUPILS BY THE WORKS OF THE WORKS
 
УДК
Павелкив Екатерина Николаевна,,,,,,
МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Pavelkiv Kateryna Mykolaivna
Methodical system of foreign language training of future social sphere specialists
 
УДК
Фещук Алла Михайловна,,,,,,
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ
Feshchuk Alla Mykhaylivna
NEW TRENDS IN VOCATIONAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN APPLIED MECHANICS
 
УДК
Мудрая Елена Васильевна,,,,,,
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ПРОБЛЕМА ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Mudra O.
Training Future Economists in the Field of Professional Foreign Language Communication as the Problem of Comparative Pedagogy
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Багрий Мария Антоновна,,,,,,
ПИСЬМЕННИКИ-ПЕДАГОГИ ХІХ- І ПОЛОВИНИ ХХСТ. –АВТОРИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
Bagriy Mariya Antonovna
WRITERS-EDUCATORS OF THE XIX-HALF AND THE HALF OF THE XX-CENTURY. - AUTHORS OF EDUCATIONAL AND METHODICAL SUPPORT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF WESTERN UKRAINE
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Голуб Татьяна Петровна,,,,,,
Ретроспективный анализ технологий виртуальной реальности и их применение в сфере образования
Golub Tetiana
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF VR TECHNOLOGIES AND THEIR IMPLEMENTATION IN EDUCATION
 
УДК
Мудрый Ярослав Сергеевич,,,,,,
СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ
Mudryi Y.S.
Social rehabilitation of persons with visual impairment
 
УДК
Кух Аркадий Николаевич,Кух Оксана Михайловна,,,,,
УПРАВЛІННЯ ТА ІННОВАЦІЯ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Кukh A.M., Kukh O.M.
MANAGEMENT AND INNOVATION IN EDUCATIONAL ACTIVITIES