Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 336.717
Кравченко Виктория Петровна,Лихенко Альбина Олександровна,,,,,
ОЦІНКА ФАКТОРІВ НА ПРИРІСТ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ
Kavchenko V.P., Lihenko A.O.
ESTIMATION OF FACTORS ON INCREASE OF DEPOSIT RESOURCES

Аннотация. В роботі обґрунтовано фактори які впливають на приріст депозитних ресурсів в банківській системі. З урахуванням встановлених факторів проведено кореляційно-регресійний аналіз між вихідним параметром приросту депозитних ресурсів та факторами: відсоткова ст

Ключевые слова: банківська система, депозитні ресурси, відсоткові ставки, індекс інфляціï приріст, множинна регресія, парні коефіцієнти кореляції, еластичність, детермінація

Abstract. Abstract. The paper substantiates the factors that influence the growth of deposit resources in the banking system. Taking into account the established factors, a correlation-regression analysis was conducted between the output parameter of deposit resour

Keywords: banking system, deposit resources, interest rates, inflation index growth, multiple regression, pair correlation coefficients, elasticity, determination

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>