Рейтинг пользователей: / 12
ХудшийЛучший 
УДК 369.5
Диденко Юлия Юрьевна,,,,,,
ОЦІНЮВАННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО РІВНЯ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТУ
Didenko Y.Y.
EVALUATION OF THE CUMULATIVE LEVEL OF COMPULSORY STATE PENSION INSURANCE AGAINST GENDER ASPECTS

Аннотация. Робота присвячена оцінці соціально-економічних наслідків при реформуванні пенсійної системи шляхом впровадження обов'язкового державного накопичувального рівня. Визначені гендерні особливості та наслідки реформування пенсійного забезпечення для різних вер

Ключевые слова: пенсійне забезпечення, пенсійні накопичення, гендер, накопичувальний рівень, пенсійна система.

Abstract. The article is devoted to the assessment of social and economic consequences while reforming of pension system via implementation compulsory state cumulative level. Gender characteristics and consequences of pension provision for different layers of popu

Keywords: pension provision, retirement savings, gender, accumulative level, pension system.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>