Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 336.763
Петренко Ирина Павловна,,,,,,
АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Petrenko I. P.
SUBJECTS ACTIVITY REVITALIZATION ON THE SECURITIES MARKET AS PRECONDITION FOR ITS DEVELOPMENT IN UKRAINE

Аннотация. Робота містить результати дослідження напрямів активізації діяльності суб’єктів вітчизняного ринку цінних паперів. Визначено стимулюючі фактори виходу емітентів та інвесторів на ринок цінних паперів, сформульовано пропозиції щодо розвитку інфраструктури д

Ключевые слова: ринок цінних паперів, суб’єкти ринку цінних паперів, емітенти, інвестори, регулююча інфраструктура, організаційно-технічна інфраструктура, інформаційно-дослідна інфраструктура.

Abstract. The paper contains the research results concerning the directions of the domestic subjects’ revitalization. Stimulating factors for issuers and investors to work on the securities market are defined, proposals for infrastructure development on this segmen

Keywords: securities market, subjects of securities market, issuers, investors, regulatory infrastructure, organizational and technical infrastructure, information and research infrastructure.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2014