Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 336.01:681.511.48
Фадєєва Ірина Георгіївна,,,,,,
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФОРМ ФУНКЦІЙ НАЛЕЖНОСТІ ДЛЯ ЗАДАЧ ПРОГНОЗУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ У ФІНАНСОВИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ FUZZY LOGIC
Fadyeyeva I.G.
IDENTIFICATION FORM FOR PROBLEMS FUNCTIONS OF FORECASTING AND MANAGEMENT IN THE FINANCIAL SYSTEM ON THE BASIS OF FUZZY LOGIC

Аннотация. Розглядається актуальна науково-прикладна задача ідентифікації форм та визначення параметрів функцій належності відповідних терм-множин для задач прогнозування та управління у фінансових системах на задачах нечіткої логіки.

Ключевые слова: фінансова система, управління, прогнозування, нечітка логіка, оптимальна форма функцій належності.

Abstract. We consider the relevant scientific and applied problems of identification forms and determine the parameters of membership functions corresponding term-sets for prediction problems in financial management systems to problems of fuzzy logic.

Keywords: financial system, management, forecasting, fuzzy logic, the optimal shape of membership functions.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2014