Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 005.336.4

Кожушко О.В.

ОБГРУНТУВАННЯ  МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Харківський національний економічний університет

 

Запропоновано методичний підхід до управління захистом інтелектуального капіталу промислового підприємства, в основу якого покладено генетичні алгоритми.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, управління захистом інтелектуального капіталу, рівень захисту інтелектуального капіталу, генетичні алгоритми.

The methodical going is offered near a management defence of intellectual capital of industrial enterprise, genetic algorithms are fixed in basis of which.

Key words: intellectual capital, management, level of defence of intellectual capital, genetic algorithms, defence of intellectual capital.

Перетворення інновацій на головне джерело економічного зростання|зросту| та конкурентоспроможності промислових підприємств (ПП) і посилення ролі інтелектуального капіталу (ІК) в забезпеченні їх ефективної діяльності є|з'являються| важливими|поважними| тенденціями сучасної економіки. Тому, для збереження|зберігання| своєї конкурентоспроможності сучасні ПП повинні не тільки|не лише| нарощувати свій ІК, захищаючи його, але й ефективно управляти таким захистом.

В даний час|нині| відсутній єдиний методичний підхід до управління захистом ІК ПП, тому метою дослідження є обґрунтування  методичного підходу до управління захистом інтелектуального капіталу промислового підприємства.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.