УДК УДК 330.101
Спивак Ярослав Олегович,,,,,,
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ
Spivak Ya. O., Bashtanar D. V.
POTENTIAL ISSUES OF ENERGY EFFICIENCY IN UKRAINE
 
УДК 332.3:631.95
Якушова К.В.
СУТНІСТЬ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Миколаївський національний аграрний університет,
Миколаїв, Георгія Гонгадзе 9, 54020
Yakushova C.V.
ESSENCE OF ENVIRINMENTALLY AGRARIAN LAND USE
Mykolayiv National Agrarian University,
Mykolayiv, 9, Georgiy Gongadze Str., 54020
 
УДК УДК [551.332](470.345)
Кирюшин Александр Владимировия,Резаков Гаяз Рафикович,Белов Александр Алексеевич,Кирюшин Владимир Александрович,,,
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Kiryushin A. V., Rezakov G. R., Belov A. A., Kiryushin V. A.
ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF SUBJECTS VOLGA FEDERAL DISTRICT