Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 339.137:332.1
Жван Виктория Викторовна,,,,,,
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
0
CURRENT ISSUES IN ECONOMIC GROWTH: LEVEL competitiveness of regions UKRAINE

Аннотация. В даній статті розглянуто та проаналізовано особливості розвитку конкурентоспроможності, як головного елемента становлення економічного зростання регіонів України. Розглянуто механізм реалізації підвищення конкурентоспроможності в сучасних умовах розвитку.

Ключевые слова: конкурентоспроможність, економічне зростання, регіон, рейтинг, всесвітній економічний форум, індекс конкурентоспроможності регіонів

Abstract. This paper analyzes the features and the development of competitiveness as the main element of the formation of economic growth in the regions of Ukraine. The mechanism of competitiveness in today's development.

Keywords: competitiveness, economic growth, region, rating, World Economic Forum, competitiveness index regions

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014