Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 330.101
Спивак Ярослав Олегович,,,,,,
СИСТЕМА ТРАНСПОРТНО – СКЛАДСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТОКОВИХ ПРОЦЕСІВ
Spivak Y. O.
THE SYSTEM OF TRANSPORT – WAREHOUSE LOGISTICS IN ENTERPRISES AS A FACTOR OPTIMIZATION FLOW PROCESSES

Аннотация. У роботі розглядається актуальність ролі складських підприємств і транспортних засобів в управлінні потоковими процесами та обґрунтовується необхідність створення інтегрованої системи транспортно - складської логістики як фактора оптимізації витрат.

Ключевые слова: логістика, складування, транспортування, логістична система, інтегрована система транспортно - складської логістики, об’єкт транспортно - складської логістики, цінність товару

Abstract. The paper deals the relevance of the role of enterprise storage and transport facilities in the management of flow processes and the necessity to create an integrated system of transport - warehousing as a factor of cost optimization.

Keywords: logistics, warehousing, transportation, logistics system, an integrated system of transport - warehouse logistics, object of transport - warehousing, value of goods

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014