Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Саприкіна Л.М.

ВПРОВАДЖЕННЯ ВЛАСНОЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ  НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

У статті розкрито проблеми впровадження власних торгових марок у вітчизняних суб’єктах торговельної діяльності, виявлено умови взаємодії  інтересів таких елементів ринкового  середовища, як споживачі, суб’єкти торговельної діяльності та виробники.

Ключові  слова: власна торгова марка, елементи ринкового середовища, суб’єкти  торговельної  діяльності, споживачі, виробники, торгова мережа, переваги впровадження ВТМ, недолі впровадження ВТМ.

Постановка проблеми у загальному вигляді. З усіх галузей народного господарства торгівля виступає найбільш чутливою до мінливості навколишнього середовища. Особливо в кризовий та посткризові періоди невиконання обов’язків виробників або постачальників, часті зміни споживацьких настроїв і можливостей примушують суб’єктів торговельної діяльності шукати альтернативні способи отримання доходу. В деяких випадках підприємство може йти на зниження вартості товарів, за рахунок зниження якості товарів в тому числі. Страждають від цього як споживачі – які використовують низькоякісні товари, так і суб’єкти торговельної діяльності – в яких зменшується доход через  втрату частки споживачів незадоволених якістю товарів. Тобто соціальна неефективність веде за собою зменшення економічної ефективності суб’єктів торговельної діяльності. Для підвищення ефективності господарювання суб’єктів торговельної діяльності необхідні нові, дієві антикризові інструменти. Зарубіжний досвід свідчить, що  впровадження торговельними підприємствами власної торгової марки  досить рентабельний антикризовий інструмент, проте вітчизняним підприємствам бракує досліджень впровадження власної торгової марки з урахуванням української специфіки підприємництва,  а особливо досліджень переваг та недоліків впровадження власної торгової марки для таких елементів ринкового  середовища, як споживачі, суб’єкти торговельної діяльності та виробники, що обумовлює актуальність проведеного дослідження.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции июнь 2012