Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК 657.9

Дерун І. А.

СУТНІСТЬ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, УТРИМУВАНИХ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ЇХ ОБЛІКУ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Анотація. У роботі розглянуто питання сутності та критерії визнання необоротних активів, утримуваних для продажу, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Висвітлено проблемні місця методики обліку необоротних активів, утримуваних для продажу, та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: необоротні активи, утримувані для продажу, гармонізація,  Міжнародні стандарти фінансової звітності, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции март 2012