Шевченко В.М., Гуц Н.А., Підгорний А.В.

Ф.Д.ОВЧАРЕНКО: НЕПЕРЕСІЧНА ОСОБИСТІСТЬ, ВЧЕНИЙ, ТВОРЕЦЬ НОВИХ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 

У статті коротко описані найважливіші наукові здобутки Ф.Д.Овчаренко.

Ключові слова: гідрофільність дисперсних систем та їх електрокінетичні, оптичні властивості; радіоспектроскопічні дослідження ліофільності дисперсних систем; адсорбція на глинистих мінералах та цеолітах; кінетика катіонної полімеризації мономерів на твердій поверхні дисперсійних матеріалів; нові композиційні полімерні суспензії.