УДК 636 2.082.453

Дзіцюк В.В.

ХРОМОСОМНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ КОНЕЙ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Наводяться узагальнені літературні дані і результати власних досліджень хромосом коней.  Описані  числові і структурні хромосомні аберації у коней. Показаний їх зв’язок з життєздатністю, репродуктивною функцією і хворобами тварин.

Ключові слова: коні, каріотип, хромосоми, поліморфізм, хромосомні і хроматидні аберації